Chessity

Wat is Chessity?

 

Chessity is een online leermethode om spelenderwijs te leren schaken. Het bevat veel ‘game-elementen’ uit populaire games die een extra stimulans vormen voor kinderen om meer en beter te leren schaken. De methode past zich op diverse manieren aan het niveau en de manier van leren van de speler aan. Dit gebeurt ‘onder de motorkap’ zodat de speler zich op de game kan concentreren, maar gaandeweg toch beter en sneller leert. Verder is voor trainers een leerlingvolgsysteem ingebouwd, waarmee zij de vorderingen van hun leerlingen kunnen volgen maar ook advies krijgen over de manier waarop de prestaties van individuele leerlingen kunnen worden verbeterd.

Chessity is in hoge mate erop gericht dat mensen zelfstandig kunnen leren schaken. Het is platformonafhankelijk. Dat betekent dat het via elk gangbaar besturingssysteem werkt op desktop, laptop, tablet of smartphone. Dankzij geavanceerde educatieve technologie, waarin gamificatie een belangrijke rol speelt, leren kinderen met Chessity zelfstandig schaken via personalized learning, in hun eigen tempo en op hun eigen niveau.

Waarom zou ik een account nemen op Chessity?

Wil je online leren schaken, een betere schaker worden of zoek je een website om te leren schaken? Dan zit je bij Chessity helemaal goed. Meer dan 200 schaaklessen, tienduizenden oefenopgaven en partijen helpen je in je ontwikkeling van absolute beginner tot meesterniveau. Door de combinatie van online leren en trainen met leuke games motiveert Chessity je om dagelijks actief te oefenen. Zo ga je met sprongen vooruit.

Probeer Chessity met een gratis account

Een basis-account op Chessity is gratis. Je kunt lessen volgen, dagelijkse puzzels maken en trainingsgames spelen. Wil je toegang tot de complete functionaliteit van Chessity, dan kun je een premium account kopen. Schaakclubs en scholen kunnen ook een speciaal account verkrijgen om les te kunnen geven aan de studenten.

Waarom schoolschaken?

In veel landen is schaken een onderdeel van het lesprogramma. Over heel Europa stijgt het aantal scholen dat schoolschaak aanbiedt. Kinderen vinden schaken leuk en leren met schaken spelenderwijs hun concentratie te verbeteren. Ook andere educatieve waarden komen bij het leren schaken aan bod, zoals het stimuleren van de creativiteit, het oplossen van problemen en het omgaan met fouten en tegenslagen. Steeds meer scholen beginnen met schoolschaak of willen dit graag doen. Schaken op school is allang niet meer iets voor alleen de plusklas. Leren schaken biedt álle kinderen veel voordelen. Chessity is de digitale lesmethode waarmee scholen het vak schaken heel eenvoudig kunnen opnemen in het lespakket.

Speciale hulpmiddelen voor schaaktrainers

Voor schaakcoaches en schaaktrainers biedt Chessity uitgebreide hulpmiddelen die ondersteunen bij het lesgeven en de begeleiding van leerlingen. Chessity is de meest geavanceerde schaakmethode voor het onderwijs, voor schaakverenigingen en voor andere educatieve omgevingen. Chessity gelooft in het onderwijs van morgen. Daarom gebruiken we 21e-eeuwse didactische tools om leraren en schaaktrainers te ondersteunen en hun expertise te versterken.

Kant-en-klaar curriculum

Je kunt zonder voorbereiding direct beginnen met schaakles geven, ook als je zelf weinig of geen schaakkenis hebt. Als leerkracht word je ondersteund met meer dan 200 complete schaaklessen, inclusief video-instructie. Chessity is een complete schaakmethode met een doorgaande leerlijn van beginner tot vergevorderde. De methode leidt op tot een erkend schaakdiploma.

Vanaf groep 3

Leren schaken met Chessity is vooral leren door te doen. Chessity is dan ook in hoge mate taalloos en daardoor zeer geschikt voor leerlingen met taal- of leesachterstanden.
De lesteksten zijn geschreven op aangepast technische leesniveaus, die aansluiten op de leesontwikkeling van kinderen op de basisschool. De leesniveaus lopen geleidelijk op van M3 tot E7.

Gamend leren

Nog nooit was leren zo leuk! Gamificatie is het geheime element dat maakt dat kinderen niet kunt wachten om weer te gaan leren. Leren door middel van games is heel aantrekkelijk voor kinderen en boost de motivatie. In gamend leren vindt Chessity aansluiting bij de digitale leefwereld waarin kinderen opgroeien. En het is ook nog eens super effectief.

Interactief en adaptief

Dankzij gepersonaliseerd leren ontwikkelen kinderen een growth-mindset. Chessity prikkelt kinderen om haalbare leerstappen te maken. Daarvoor wordt technology enhanced learning toegepast. Iedere leerling krijgt precies de aanwijzingen en hulp die hij/zij nodig heeft, met directe feedback en duidelijke uitleg. Kinderen ervaren dat volhouden en doorzetten leiden tot succes.

Gemakkelijk differentiëren

Iedereen kan meekomen. Doordat alle leerlingen een gepersonaliseerd leerproces volgen, waarbij ze zich de nieuwe leerstof zelfstandig eigen maken, is het heel eenvoudig om schaakles te geven aan grotere groepen. Individuele differentiatie gaat vanzelf: het programma analyseert het leergedrag en stemt de moeilijkheidsgraad automatisch af op het niveau van de leerlingen.

 Geen nakijkwerk

Kinderen leren hun eigen leerproces te verbeteren. De kinderen zien meteen of hun antwoord goed of fout is. Deze directe feedback heeft de functie van ‘didactisch coachen’:
het kind wordt gecoacht om zijn leren te verbeteren. De leerkracht hoeft geen werkboekjes of werkbladen na te kijken. Dat scheelt heel veel tijd!

Dashboard

Het uitgebreide dashboard geeft voor elke leerling een gedetailleerd beeld van het individuele niveau en de vorderingen. Het toont welke leerlingen de stof goed beheersen en welke kinderen extra hulp of ondersteuning nodig hebben. Hierdoor kun je als leraar optimaal anticiperen op de behoeften van leerlingen. Leerkrachten krijgen door het gebruik inzicht in de voortgang van het leerproces van individuele leerlingen en
van de hele groep.

Zoek en vind informatie in het Helpcentrum.

Je vindt het Helpcentrum onderaan elke pagina in Chessity, in het gedeelte dat in webtermen de ‘footer’ wordt genoemd. Als je op je scherm helemaal naar beneden scrollt, zie je onder het Chessity-logo een aantal links staan. De eerste is Help en FAQ en dat is dus waar je naartoe wilt.

De voordelen van Chessity:

  • Persoonlijk: interactief leren schaken en oefenen op maat
  • Stimulerend: kinderen ontdekken het plezier van leren
  • Slim: automatisch nakijken, inzicht via dashboard
  • Inclusief: ontwikkeling van 21st-century skills
  • Betaalbaar: past binnen elk schoolbudget